ایجاد کد یکبار مصرف برای ورود و تغییر کلمه عبور
لصفا پس از ورود به بخش «ویرایش پروفایل» رفته وسریعا کلمه عبور (پسورد) خود را تغییر دهید