قاتل اهلی


2017/December/02


قاتل اهلی فیلمی از مسعود کیمیایی است که مانند بسیاری از اثار او پسرش پولاد نیز در این اثر همکاری میکند قاتل اهلی که در  سی و پنجمین دوره جشنواره فجر حضور داشته است دارای حاشیه های خاصی بود عدم تفاهم کارگردان وتهیه کننده بر سر تدوین و تمایل به اعمال نظر خود بر تدوین یکی از حاشیه هایی است که بارها رسانه ای شده است و البته پرویز پرستویی یکی از بازیگران این فیلم نیز از نحوه ی تدوین فیلم پس از اکران ابراز ناخرسندی کرده است  

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال