انزوا


2017/December/02


انزوا اولین ساخته بلند مرتضی علی عباس میرزایی است که پیش از این آثاری کوتاه از وی به نمایش در آمده نویسندگی این فیلم را احمد رفیع زاده، مرتضی‌علی عباس میرزایی بر عهده داشتند و تهیه کننده این اثر  پیمان جعفری است و در میان بازیگران این فیلم نام لیندا کیانی امیر علی دانایی و بهنوش بختیاری به چشم می خورد داستان فیلم حکابت گر مردی زندانی است که به مدت 72 ساعت مرخصی دارد تا همسر فوت شده است را دفن کند اما در طول داستان با چالشها و گره ها روبرو می شود

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال