آذر


2017/December/02

آذر دومین اثر بعد شیفت شب به تهیه کنددگی نیکی کریمی است این اثر که  به کارگردانی محمد حمزه ای تولید شده است هر چند در جشنواره های بین المللی مورد اقبال قرار گرفته و دارنده جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر زن در جشنواره شید و بهترین بازیگر زن در جشنواره تورنتو است اما در ایران دارای حاشیه های بسیار از جمله عدم موافقت صدا و سیما برای تبلغیات تیزر این فیلم اختصاص دادن سالن های کم برای اکران عمومی و هم چنین گلایه های بهناز شفیعی برای عدم پرداخت های مالی  و وی و عدم استفاده نام وی در تیترطاه های فیلم به عنوان مربی وبدلکار نیکی کریمی از جمله حاشیه های این فیلم بوده است

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال