اخبار ویژهکنسرت گروه " هوروش " در ابهر


2019/September/02

موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان برگزار می کند 

کنسرت گروه " هوروش " برای اولین بار در شهرستان ابهر توسط موسسه موسسه فرهنگی هنری هواداران هنر ایرانیان در تاریخ 6 تیر ماه 98 در سالن مجلل 9 دی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند از طریق سایت ایران کنسرت بلیت را تهیه نمایند.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال