اخبار ادبیاتبرگزاری سالگرد درگذشت جلال بعد از 50 سال برای اولین در منزلش


2018/September/06

سالگرد درگذشت جلال آل احمد در خانه موزه سیمین و جلال آل احمد در تجریش، خیابان دزاشیب، خیابان شهید رمضانی، کوچه رهبری، کوچه پسندیده بن بست ارض واقع شده است برگزار می شود پس از 50 سال برای اولین بار که سالگرد درگذشت جلال در منزلش برگزار می شود این مراسم با عنوان «غروب جلال» از ساعت 17:30 روز جمعه با حضور نویسندگان، پژوهشگران و خانواده برگزار خواهد شد. ضمن اینکه برخی از اساتید به سخنرانی می‌پردازند.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال