اخبار تأتربرگزاری جشنواره مختلف تئاتر تاثیری بر هنرهای نمایشی نداشته است


2018/September/05

مصطفی محمودی  منتقد و مدرس تئاتر،در انتقاد از جشنواره های تئاتر وشرایط هنر های نمایشی گفت:جشنواره های مختلف برگزار می شوند تا به بقای هنر تئاتر کمک کنند اما ساختار و سیاست های جشنواره های هنری به گونه ای است که برگزاری آن منجر به تاثیر گذاری بر هنرهای نمایشی نمی شود. 
محمودی با بیان اینکه برگزاری جشنواره ها به پیشرفت اهداف تئاتر کمکی نمی کند خاطرنشان کرد: از جایگاهی که امروز نیاز است تئاتر در آن باشد، عقب هستیم و حتی در زمینه هایی دچار پسرفت بوده ایم.
به اعتقاد این منتقد و مدرس تئاتر، بسیاری از گونه های خاص نمایشی نیز به دلیل همین شرایط در حال از بین رفتن است.
وی افزود: یکی از این گونه ها نمایش عروسکی است که حتی برگزاری جشنواره ویژه این نوع از تئاتر نیز کمکی به آن نکرده است.
محمودی با بیان اینکه اجرای روال عادی نمایش های عروسکی در حال فراموشی است تاکید کرد: برگزاری جشنواره باید اثر گذار باشد به این معنا که به رشد این گونه خاص تئاتری در کشور کمک کرده باشد و گروه ها بتوانند در طول سال نه فقط در شهر تهران بلکه در سراسر کشور نمایش های خود را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره فقط در چند روز از سال هیچ اتفاق سازنده ای را رقم نمی زند گفت: اگر به طور دقیق بررسی کنیم متوجه می شویم که تعداد اجراهای عروسکی در طول یکسال، از تعداد انگشت های یک دست نیز کمتر است.
به گفته محمودی، بودجه هایی صرف برگزاری جشنواره می شود اما این هزینه هیچ تاثیری بر تئاتر کشور نمی گذارد.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال