اخبار ویژهتقدیم کنسرت نوجوان کورد به فعالان زیست محیطی کورد


2018/September/01

باشگاه هواداران هنر ایران ضمن عرض تسلیت به هموطنان کوردمان برای از دست دادن چهار جنگلبان و فعال زیست محیطی که در آتش سوزی جنگل های مریوان جان باختند اجرای کارن احمدی و پوریا فتحی را که در تاریخ 97/6/9 د ر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان برگزار شد به این عزیزان تقدیم کرد 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال