اخبار تأتربرگزاری سیزدهمین جشنواره تئاتر رضوی در بجنورد


2018/September/01

سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در شهر بجنورد که تا به حال هشت دوره از جشنواره را میزبانی کرده است از از هفتم تا نهم شهریور ماه برگزار شد 

شهرام کرمی در مراسم اختتمایه سیزدهمین دوره این جشنواره بیان کرد :هشت جشنواره تئاتر در کشور به صورت ملی و بین المللی برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه تاکنون 13 دوره جشنواره تئاتر رضوی برگزار شده، گفت: هنر، ابزاری برای توسعه فرهنگ است و فرهنگ رضوی و توسعه آن با زبان هنر یک ضرورت برای جامعه است. 
کرمی گفت: برگزاری جشنواره ها تنها برای پرداختن به یک موضوع نیست بلکه در این رویدادها قرار است کاری برای توسعه فرهنگ انجام شود و همه ما در قبال این رویدادها مسئول هستیم. 
وی تصریح کرد: جشنواره تئاتر رضوی فرصتی است تا برای توسعه تئاتر و تولیدات نمایشی گام برداریم و مشکلات آن را آسیب شناسی کنیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا دوره های بعدی جشنواره تئاتر رضوی بهتر برگزار شود، خاطرنشان کرد: استان خراسان شمالی به عنوان میزبان این رویداد هنری، سهم زیادی در این زمینه دارد.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال