اخبار مربوط به هنرهای ترسیمیرتبه سوم جایزه بین المللی آناناس برای تصویرگر ایرانی


2018/August/25

حمیده خسرویان (تصویر گر ایرانی )جایزه نفر سوم جشنواره بین المللی اناناس را در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب پکن دریافت کرد

علی رضا گلدوزیان این جایزه را به نمایندگی از خسرویان دریافت کرد. گلدوزیان نیز سال آینده و در سومین دوره این جایزه در میان هیات داوران حضور دارد.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان سایر ملل و همچنین تصویر گران ایرانی از جمله  نسیم آزادی، گلریز گرگانی، الهام کاظمی، فاطمه خسرویان، حمیده خسرویان، مهرنوش معصومین و زهرا سرمشقی حضور داشت 

خسرویان در کنار دو تصویرگر اوکراینی و ایتالیایی این جایزه را دریافت کرده است.و همچنین جایزه اول این جشنواره به نام دایره آناناس به تصویرگر چینی و جایزه دوم آن به صورت مشترک به تصویرگرانی از چین، روسیه و لتونی اهدا شد

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال