اخبار موسیقیآشیق نواز زنجانی سازش را برای وزیر کوک کرد


2018/August/19

آشیق مسلم عسگری کهمتولد  سال ١٣١٧ در روستای بادامیستان زنجان است . با اجرای ٢۵ داستان از سری داستان‌های حماسی و عاشقانه ترکی درقالب بیش از ١٣٠ کاست، مقام برتر را در بین آشیق‌های ایران، آذربایجان و ترکیه داراست.او در هفتمین سفر کاری سید عباس صالحی(ویز فرهنگ و ارشاد اسلامی )با ویز ارشاد ملاقات کرد 

صالحی در خصوص این ملاقات در صفحه توئیترش نوشت :

در سفر زنجان پیشکسوت موسیقی آشیقی را دیدم. استاد مسلم عسگری. سازی را که مدت‌ها ننواخته بود، برای ما کوک کرد و نواخت. در ده‌ها نوار نشر نیافته، روایتی ماندگار از موسیقی آشیقی زنجان را دارد. قرار شد با حمایت وزارت فرهنگ منتشر شود. حکمت ایرانی را در موسیقی آشیقی می‌توان جست‌وجو کرد.

 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال