اخبار سینماحضور فیلم کوتاه فروزان در بخش مسابفه ای جشنواره فیلم روستایی ایتالیا


2018/August/12

 

Corto e Fieno  جشنواره ای است که به سینمای روستایی اختصاص دارد و هدف از برگزاری این جشنواره بررسی فرهنگ روستایی در جامعه معاصر از طریق سینما است و سعی می کند رابطه و چالش های بین زندگی روستایی و جنبش مدرن زندگی شهری را بازتاب دهد.

فروزان که حکایت گر زندگی زنی روستایی است که بعد از فوت شوهرش بلید از دو فرزندش در مقابل حملات شبانه دزدان حفاظت کنند به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد در بخش مابقه ای نهمین دوره این جشنواره حضور دارد و در 23 ۲۳ سپتامبر برابر با ۱ مهر ماه در شهر Ameno نمایش داده می شود.

جشنواره Corto e Fieno از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور تا ۱ مهر ماه در ایتالیا برگزار می شود.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال