اخبار ادبیاتدر گذشت شاگرد شهریار


2018/August/06

صغر فردی، شاگرد استاد شهریار وپژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی و ترکی  شب گذشته بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت.
 وی همین طور از راویان زندگی شهریار نیز بود 

فردی علاوه بر فعالیت در حوزه فرهنگ و ادب در حوزه روابط بین‌الملل نیز فعالیت کرده است.
 آلبوم «وداع» با دکلمه فردی و صدای سراج مشهورترین اثر اوست.

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال