اخبار مربوط به هنرهای ترسیمیابراهیم حقیقی : عقب گرد در پوسترهای سینمایی دیده می شود


2018/July/30

ابراهیم حقیقی هنر مند پیکسوت در عرصه گرافیک از سرایط فعلی پوستر هایی ناراضی است وی  موفقیتِ این عرصه را تابع هوشمندیِ سفارش و سفارش‌دهنده می داند او با بیان این که در خلق آثار هنری -از معماری تا گرافیک- مهم‌ترین عامل، تفکر و خلاقیت است و حس‌انگیزی و عاطفه‌انگیزی یک اثر هنری هیچ ارتباطی با نوع ابزار و یا قدیمی و تکنولوژیک بودن ابزار ندارد، گفت: امروز دو عامل در فضای گرافیکِ کشور اول سفارش‌دهنده‌ی فرهیخته و دوم سفارش دادنِ کار به یک گرافیستِ نخبه، غایبند که اگر این مشکلات رفع شود شاهد ماندگاری و پویایی آثار خواهیم بود.و در ادامه ی صحبت هایش گفت گرافیک گسترده ی زیادی را شامل می شود طراحی پوستر ،طراحی بلیط ،طراحی تی شرت ،جلد کتاب و مجلات و .... اما زمانی که بخواهی معملکرد را بررسی کنیم هر حوزه را به صورت مجزا بررسی می کنیم و در ادامه و در حوزه ی سینما گفت در حوزه پوسترهای سینمایی عقب‌گرد بسیار شدیدی اتفاق افتاده است، به حدی که در برخی پوسترهای سینمایی ما روند ابتذال قابل مشاهده است، چراکه سفارش‌دهنده به تولید فیلم نابی نپرداخته است که به تناسب آن شاهد پوستر ایده‌آلی باشیم. وقتی که یک فیلم کمدی مبتذل تولید شود به تبع آن، پوسترِ فیلم هم مبتذل می‌شود، در عین حال امروزه پوسترهای تئاتر ما بهترین پوسترهای کشور هستند.

اوا در ادامه حرفا هایش به بررسی پوستر های سینمایی در سال های گذشته پرداخت در دورانی که موج نوی سینمای ایران با نمایندگانی همچون مهرجویی، کیمیایی، بیضایی، تقوایی و کیارستمی برمی‌خیزد گرافیست‌هایی همچون ممیز، مثقالی و شیوا به طراحی پوستر برای آثار آنها می‌پرداختند، در دوره دوم یعنی در دهه شصت که بنیاد سینمایی فارابی سفارش‌دهنده‌ی آثار بود طراحی صحنه، تیتراژها و پوسترها در سطح بسیار خوبی قرار داشت که نشان‌دهنده فرهیختگی سفارش‌دهنده است. به نظر وی بزرگترین عامل افول سطح برخی پوسترهای سینمایی به سفارش‌دهندگان آن بازمی‌گردد. هر گرافیستی که برای یک فیلم کمدیِ مبتذل و زشت به تولید پوستر بپردازد قطعاً حاصل کارش مبتذل می‌شود. وقتی که ذات اثر از سطح کیفی پایینی برخوردار باشد نمی‌توان از گرافیست توقع یک اثر ناب داشت.او در ادامه حرف هایش گفت :هنوز : کارگردانانی همچون رسول صدر عاملی هنوز بر تولید پوستر فیلم‌هایشان نظارت می‌کنند و در این زمینه اختیاری به پخش‌کننده‌ی فیلم نمی‌دهند، چرا که پخش‌کننده‌ها فقط اهداف تجاری دارند. در تولید پوسترِ فیلم تمام این عوامل باید دست به دست یکدیگر دهند تا شاهد یک تولید ناب باشیم، برخلاف نقاشی که فقط شخصِ نقاش در کیفیت آن دخیل است. 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال