اخبار تأترکرج هم تئاتر شهر دارد


2018/July/29

این روز ها که کرج خود به استانی بانام البرز تبدیل شده هنوز با کمبود امکانات دست به گریبان است و حکابت هایی بسیاری دارد رئیس تئاتر شهر کرج گلایه هایی بسیاری در خصوص فضای تخصیص داده شده به آنها را دارد وی در خصوص محل قرار گیری ساختمان تئاتر شهر کرج می گوید چون در نقطه ای دورافتاده است بسیاری از اهالی کرج آنجا را نمی شناسند و برای دیدن تئاتر خوب به تهران می آیند کما اینکه بسیاری از اجراهایی که این روزها در کرج بر روی صحنه می زوند قابلیت رقابت با اجراهای تهران را دارند همین طور او در خصوص قرار گرفتن سالن کتابخانه و سالن تئاتر در یک ساختمان صحبت کرد و گفت این دو فضا که یکی نیاز به سکوت دارد ودیگری پر سر و صدا و پر رفت و آمد است هیچ سنخیتی با هم ندارند یکی دیگر از مشکلات مطرح شده توسط وی نداشتن مخاطب عام در کرج بود وی گفت بیشتر کسانی که به تئاتر های کرج م ایند از خانواده هایی تئاتری هستند ناشناخته مانند و نامناسب بودند سالن تئاتر در کرج یکی از مشکلاتی است که هنرمندان تئاتری در این شهر دارند 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال