اخبار موسیقینوارنده ساز قیچک، دین محمد زنگشاهی در گذشت


2018/July/28

دین محمد زنگشاهی از نوازنده ها چیره دست ساز قیچک که نویسنده کتابی در خصوص موسیقی اقوام هم نیز روز 4 مداد به علت نارسایی کبدی در گذشت وی را می توان نماینده ساز سرود یا قیجک دانست که این ساز را در کمال می نواخت دین محمد زنگشاهی فرزند پهلوان موسی زنگشاهی از تبار پهلوانان برجسته موسیقی بلوچستان بود که به نظر می‌رسد در منطقه سرحد جایگزین مناسبی برای این نوازنده چیره دست نداریم.زنگشاهی که در ددوسال اخیر با بیماری کبدی دست و پنجه نرم می کرد سال گذشته در بیمارستا نبستری شد اما بیماری وی درست تشخیص داده ند و مداوای وی متسمر و پیگیر نبود او کتابی نیز در حوزه موسیقی خودش تالیف کرده است. او یکی از معدود هنرمندان موسیقی اقوام ایران است که با پیگیری و تلاش اش توانست بخش هایی از کاردان موسیقی خودش و اشعار مرتبط با صوت ها و ترانه های بلوچی را ثبت و ضبط کند. متاسفانه کتاب او چاپ و پخش مناسبی نداشت و کمتر کسی در جریان آن است

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال