اخبار تأترحضور نمایش عروسکی یک سفر رویایی در کارناوال جهانی عروسکی پتروشکا


2018/July/28

یک سفر رویایی که تلفیقی از برخی از نمایشهای ایرانی است به کارگردانی حامد زارعان و نویسندگی مشترک ابوالفضل ورمزیار و حامد زارعان به عنوان تنها نماینده ایرانی در کارناوال جهانی عروسکی پتروشکا حضور خواهد داشت این نمایش که تلفیقی از نمایش هایی همچون الاغ سواری، خیمه شب بازی، نقالی، تکم، پرده خوانی و آوازهای گروهی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی اجرا می‌شود و در آن از کوچکترین عروسک که ۱۰ سانتی‌متر است تا بزرگترین آن که شش متر است، استفاده می‌شود. این نمایش علاوه بر حضور در جشنواره پتروشکا در جشنواره تهران مبارک  حضور خواهد داشت سفر روسیه هجدهمین حضور بین المللی این گروه خواهد بود

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال