اخبار تأترتبدیل سالن های خصوص به تئاترهای کمدی شبانه درصورت عدم حمایت


2018/July/23

محمودرضا رحیمی سخنگوی خانه تئاتر درباره تصویب آیین‌نامه تئاتر خصوصی که از سوی شهرام کرمی به خانه تئاتر سپرده شده و در دست ویرایش است، گفت: این روزها مشغول ویرایش آیین‌نامه تئاتر خصوصی هستیم.

وی با اشاره به کارگروهی که در این زمینه تشکیل دادند و تا ماده ۱۵ را ویرایش کرده‌اند، گفت: پس از اتمام این کار، آیین‌نامه تقدیم هیئت مدیره و سپس شهرام کرمی در اداره کل هنرهای نمایشی می‌شود.

رحیمی در پاسخ به این سؤال که تلاش خانه تئاتر در این زمینه در راستای ویرایش آیین نامه است،‌گفت:‌بحث ویرایش صرف نیست بلکه پیشنهادات ما به مثابه کارشناسان خارجی است. تاکنون از تعدادی تهیه کنندگان،‌ ۲ نفر صاحبان سالن خصوصی، ۸ نفر عزیزان انجمن‌های مختلف و در نهایت ۴۰ نفر در این جلسات مشورت گرفتیم و مرحله به مرحله اصلاحات و پیشنهادات را گرفته و در نهایت هم آن را به رأی نهایی هیئت مدیره می‌گذاریم و همه این پیشنهادات و اصلاحیه‌ها به همراه امضاهای عزیزان تقدیم هنرهای نمایشی می‌شود.

وی درباره نقش دولت در این آیین نامه تئاتر خصوصی گفت: این تعبیر دولت خیلی به ضرر جامعه تئاتر تمام شده است، دولت قرار نیست پولی از خودش هزینه کند، بلکه پول بیت‌المال باید خرج فرهنگ شود و در اختیار هنرمندان قرار بگیرد. گو اینکه امروز از مقدار بسیار زیادی که تحت عنوان مقوله‌های فرهنگی به حوزه‌های مختلف می‌رسد چیزی که نصیب اصلی‌ترین جریانات فرهنگی کشور می‌شود، آنقدر اندک است که حتی قابل درصدبندی نیست. 

سخنگوی خانه تئاتر مدعی شد: پول بیت‌المال باید بین هنرمندان و سالن‌ها تقسیم شود. وقتی به سالنی مجوز داده می‌شود می‌بایست از آن سالن حمایت هم بشود وگرنه زمین می‌خورد! اگر قرار باشد کاری و سالنی افول کند، این تئاتر ما است که ضرر می‌کند. بنابراین اگر ما غرور و مباهات داریم که تعداد تئاترهای خصوصی زیاد است باید مراقب آنها هم باشیم و نباید خود را کنار بکشیم.

وی با بیان اینکه مجریان تئاتر در دولت می‌بایست کاری را انجام دهند که از سوی مردم تأیید شود، گفت: واژه تئاتر دولتی و حمایتی دولتی اشتباه است که در این سال‌ها به ما خیلی ضربه زده است، باید نقش حمایتی دولت حفظ شود برای نگه داشتن ذوق هنری و اینکه سالنی خدایی نکرده زمین نخورد و ورشکسته نشود.

رحیمی یادآور شد: این سالن‌ها اگر حمایت نشوند در یک عرصه وارد تئاترهای کمدی شبانه و به تعبیر ما نمایش‌های شادی آور می‌شوند . به عنوان خانه تئاتر برای ما مهم نیست حرفی که می‌زنیم با سازوکارها جور در می‌آید یا خیر بلکه ما باید حرفی را بزنیم که غایت تئاتر است.

وی درباره این آیین نامه نیز افزود: بنابراین به امید خدا هر چه قدر هم که که طول بکشد ما عجله‌ای نداریم چرا که مسائل دقیق است و باید در آینده جوابگوی دوستان سالن‌ها و خوداداره هنرهای نمایشی باشیم و از سویی پاسخ نیکی به این تعامل از سوی وزیر ارشاد مبنی بر اینکه مسائل راهبردی و کاربردی باید با دقت نگاشته و آیین نامه و تفاهمنامه و قانون داشته باشد، داریم.

رحیمی با بیان اینکه برای مسائل مهم و راهبردی‌مان قانون متأسفانه اندک داریم، افزود: ما هم به سهم خود این پیشنهادات را ارائه می‌دهیم و با اداره هنرهای نمایشی وارد صحبت می‌شویم چرا که این خیر تئاتر است و باید رخ دهد، نه خیر افراد.

منبع

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال