اخبار سینماتاریخ اکران اتاق تاریک، مهرماه 1397


2018/July/23

اتاق تاریک  تازه ترین اثر روح الله حجازی در مهر ماه سال 97 اکران خواهد شد سعید خانی مدیر دفتر پخش «خانه فیلم» در این خصوص گفت :این روزهای مشغول مذاکرات با سینماهای سرگروه برای اکران فیلم سینمایی «اتاق تاریک» به کارگردانی روح الله حجازی هستیم و هنوز سرگروهی اکران این فیلم قطعی نشده است. فیلم سینمایی «اتاق تاریک» قرار است از مهرماه سال جاری در سینماهای کشور نمایش خود را آغاز کند. 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال