اخبار مربوط به هنرهای ترسیمیبرگزاری نشست تخصصی «نظری بر کارکردهای زیست محیطی هنرهای صناعی»


2018/July/14

برگزاری نشست تخصصی با محوریت وتمرکز نظری بر کارکردهای زیست محیطی هنر های صناعی  با حضور حضور ولی‌‏الله کاووسی، عضو هیات علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی و جمعی از صاحب‏‌نظران این حوزه، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تاریخ شنبه 23 تیر ماه از ساعت 14الی 16 که بررسی وجوه نادیده هنرهای صناعی در تمدن اسلامی همراه با معرفی و شرح کتاب «هنرها و صنایع اسلامی» از مطالب این نشست است.

در این نشست ضمن اشاره به چیستی صنایع اسلامی در مبانی دینی و منابع کهن، در خصوص بازار تولید و عرضه این صنایع در چرخه حامیان، استادکاران و مصرف‌‏کنندگان، بررسی می‌شود. 

همچنین در این نشست، بررسی موقعیت‏‌های جغرافیایی و بومی صنایع اسلامی و تاثیر آن‌ها بر حیات اجتماعی مردم هر منطقه، به منظور واکاوی شرایط تهیۀ مواد خام صنایع اسلامی و تدابیر دفع زائدات کارگاه‌‏ها و تأثیر آن‌ها بر محیط زیست در دنیای پیشامدرن مورد بررسی قرار می‌گیرد

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال