اخبار مربوط به هنرهای ترسیمینمایش وفروش 10 اثر از آثاز متاخر حسین محجوبی


2018/July/14

نمایش 10 اثر از نقاشی های حسین مجبوبی برای اولین که به صورت فروش فوق العاده ارائه می شود خبری مسرت بخش برای علاقه مندان و مجموعه داران است

علاقه مندان به هنر های تجسمی به خصوص نقاشی می تواندد از تاریخ 25 تیر تا 10 مرداد به آتلیه حسین محجوبی نقاش پیشکسوت مراجعه کنند و علاوه بر تماشای آثار این هنرمند اقدام به خرید نقاشی های به نمایش گذاشته شوند . 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال