اخبار ویژهکارگاه آشنایی با رنگ و نور با حضور بهرام بدخشانی


2017/December/13

فيلمبرداري بر پایه نور و رنگ  

کارگاه آشنایی با رنگ و نور با حضور بهرام بدخشانی /

برای ثبت‌نام کلاس ها و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

88306424 / 88303595 

نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
نام و نام خانوادگی

پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود پاسخ مورد نظر در این قسمت نمایش داده می شود
ارسال نظراتارسال